Nghiệp vụ
Thực hiện Hợp đồng cho vay lại đã ký giữa Bộ Tài chính và Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên vay vốn 24.890.000 USD, Bộ Tài chính đã ủy quyền cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam cho vay lại khoản vay số 3251 – VIE của Ngân hàng phát triển Châu Á tài trợ cho các dự án thành phần tham gia Chương trình phát triển ngành nước Việt Nam.
Ngày 01/07/2020   |Xem tiếp
Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
Ngày 24/06/2020   |Xem tiếp
Chiều ngày 18/6/2020, tại Viện Ngân hàng Tài chính thuộc Trường Đại học Kinh tế quốc dân đã diễn ra buổi toạ đàm khoa học với chủ đề “Một số vấn đề cập nhật về ngân hàng phát triển”.
Ngày 22/06/2020   |Xem tiếp
Ngày 13/6/2020 tại Đà Nẵng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) phối hợp cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo với chủ đề “Tài chính khí hậu và ngân hàng xanh ở Việt Nam”. Tham dự Hội thảo có đại diện của Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) và một số đơn vị thuộc VDB.
Ngày 17/06/2020   |Xem tiếp
Ngày 21/5/2020, Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã ban hành Quyết định số 109/QĐ-NHPT quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của NHPT.
Ngày 22/05/2020   |Xem tiếp
Ngày 15/5/2020, Chi nhánh NHPT Hà Giang đã ký kết Hợp đồng tín dụng cho vay lại vốn nước ngoài (ODA) tài trợ dự án Công trình Thủy điện Mận Thắng với tổng giá trị cam kết là 226 tỷ đồng, thời hạn cho vay tối đa 11,5 năm, thời hạn trả nợ gốc 10,1 năm.
Ngày 15/05/2020   |Xem tiếp
Ngày 24/3/2020, Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã ban hành Quyết định số 54/QĐ-NHPT về việc công nhận kết quả thực hiện đề án khoa học và công nghệ cấp Ngành do Ban Kiểm soát chủ trì.
Ngày 25/03/2020   |Xem tiếp
Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi là một trong những nguồn vốn quan trọng của Nhà nước, được sử dụng để thực hiện các mục tiêu ưu tiên của quốc gia trong từng thời kỳ nhằm phát triển kinh tế - xã hội.
Ngày 21/01/2020   |Xem tiếp
Ngày 28/02/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 369/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
Ngày 21/01/2020   |Xem tiếp
Chúng ta đã và đang bước lên thềm của mùa xuân mới 2020, một mùa xuân với nhiều triển vọng và hứa hẹn tốt lành.
Ngày 21/01/2020   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :